Redis Lists Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Lists ifadeleri inceleyeceğiz.

Lists verilerimizi listeli bir şekilde tutmamızı sağlamaktadır. Benim de en çok kullandığım Redis veri tiplerinden biridir. Bir key içerisinde birden çok value tutmamızı ve o verilere index numaralarına göre esnek ulaşabilmemizi sağlamaktadır.

 

REDIS "LISTS" KOMUTLAR

 

  • LPUSH : Anahtar değerine veri eklememizi sağlamaktadır. (LPUSH key value)
  • LRANGE : Liste içerisindeki verilere ulaşmamızı sağlamaktadır. (LRANGE key startindex endindex)
  • LINDEX : Index’e göre liste içerisindeki veriye ulaşmamızı sağlamaktadır. (LINDEX key indexnumber)
  • LINSERT : Liste içerisindeki sıralamayı bozmadan veri eklememizi sağlamaktadır. (LINSERT key BEFORE/AFTER oldvalue newvalue)

 

redis-lists

 

Görüşmek üzere.

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply