.NET 6 MAUI’den .NET 7 MAUI’ye Güncelleme

Merhabalar,

.NET versiyonları geldikçe .NET MAUI versiyonlarına da güncellemeler geliyor. Geliştirmesine devam ettiğiniz .NET MAUI projelerinizde ise bu güncelleme aslında .csproj içerisinde ufak kod değişiklikleri ile mümkün.

.NET 6 MAUI .csproj

<TargetFrameworks>net6.0-ios;net6.0-android;net6.0-maccatalyst;net6.0-tizen</TargetFrameworks>
<TargetFrameworks Condition="$([MSBuild]::IsOSPlatform('windows')) and '$(MSBuildRuntimeType)' == 'Full'">$(TargetFrameworks);net6.0-windows10.0.19041</TargetFrameworks>

.NET 7 MAUI .csproj

<TargetFrameworks>net7.0-ios;net7.0-android;net7.0-maccatalyst;net7.0-tizen</TargetFrameworks>
<TargetFrameworks Condition="$([MSBuild]::IsOSPlatform('windows')) and '$(MSBuildRuntimeType)' == 'Full'">$(TargetFrameworks);net7.0-windows10.0.19041</TargetFrameworks>

Çok ufak bir değişiklikle projeminizi .NET MAUI 7’ye geçirmiş oluyoruz.

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply