.NET MAUI Uygulamalarında Video ve Ses Dosyalarını Oynatma

Merhabalar,

MediaElement ile .NET MAUI uygulamalarınızda multimedya oynatmaya yarayan bir kontrol.

Media Element zaten Community Toolkit içerisinde vardı fakat .NET MAUI içerisine alındı. Temel olarak Android için ExoPlayer iOS için AVPlayer Tizen için ise Tizen Multimedia Player kullanılıyor. Windows uygulamalar için ise MediaPlayerElement üzerinden ilerleyebiliyoruz.

Kullanım

CommunityToolkit.Maui.MediaElement paketini nuget üzerinden indirerek başlıyoruz. Community Toolkit içerisinden çıkartıldı ve ayrı bir paket olarak projemize dahil etmemiz gerekiyor.

builder
    .UseMauiApp<App>()
    .UseMauiCommunityToolkitMediaElement()
<toolkit:MediaElement x:Name="mediaElement"
           ShouldAutoPlay="True"
           ShouldShowPlaybackControls="True"
           Source="https://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4"
           HeightRequest="250"
           WidthRequest="250" />

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply