.NET Community Toolkit v8.1.0 Preview 1

4 Kasım tarihi itibariyle .NET Community Toolkit v8.1.0 (Preview) çıktı! Bu sürüm içerisinde topluluk tarafından istenilen özellikler, birçok bug/fix işlemi ve performans iyileştirmeleri yapıldı.

.NET Community Toolkit İçeriği

 • CommunityToolkit.Common
 • CommunityToolkit.Mvvm
 • CommunityToolkit.Diagnostics
 • CommunityToolkit.HighPerformance

Yenilikler

En çok istek alan yenilik olan [ObservableProperty] gelen yeniliklerin başında geliyor.

Bu özellik bizi propertyler özelinde fazla kod yazmaktan kurtarıyor. ObservableCollection sınıfının bizi bazı durumlarda OnPropertyChange kullanımından kurtarma durumuyla aynı mantık.

private string _number;
    public string Number
    {
      get
      {
        return _number;
      }
      set
      {
        _number = value;
        OnPropertyChanging("Number");
      }
    }

Artık bu tarz bir kullanım yerine property üzerine direkt [ObservableProperty]attr kullanarak konuyu çözüyoruz.

[ObservableProperty]
private string _number;

MVVM Toolkit Yenilikleri/Güncellemeleri

Community Toolkit 8.1 sürümünde MVVM Toolkit için de özellikle
performans ve geliştirici deneyimi üzerine güzel yenilikler geldi.

 • Roslyn 4.3 seçimi bizlere bırakıldı.
 • Roslyn ile birlikle ForAttributeWithMetadataName<T> kullanımı ile performans kazanımı sağlandı ve ObservableProperty bu nesneyi kullanıyor.
 • Intellisense yavaşlığını önlemek için diagnostic işlemleri diagnostic analyzer içerisine taşındı.
 • Provider üzerindeki sembol kullanımları kaldırıldı.
 • Bazı performans iyileştirme detayları: #447#460#469#487#489

IObservable<T> Messenger Eklentisi

MVVM Toolkit ile Messenger API’ını kullanan geliştiriciler için aradaki köprüyü kurmak için getirilen farklı bir yenilik.

IObservable<MyMessage> observable = Messenger.CreateObservable<MyMessage>();

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply