.NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) – Güncelleme

Bu güncellemede çok fazla .NET 6 ile ilgili yenilikler var fakat ben MAUI tarafına değineceğim.

Visual Studio 2022 üzerindeki beklenen önemli ve büyük entegrasyonların hemen hemen hepsi tamamlandı ve eğer istersek tüm worloadları yüklemek yerine sadece windows yükleyebiliyoruz.

Visual Studio 2022 Preview 4 ile Hot Reload ve XAML tarafı için de Live Reload geldi. Kesinlikle denemelisiniz 🙂

XAML Hot Reload artık Android, iOS ve Windows’ta çalışıyor ve NET Hot Restart, Android, iOS ve Windows’ta da XAML Hot Reload ile birlikte çalışıyor.

Mevcut uygulamalarımızı .NET MAUI tarafına geçirmek için yardımcı methodları kullanabiliyoruz. Xamarin.Forms için de böyle durumlar mevcuttu. Hatırlarsanız bir classlibrary’e Xamarin.Forms paketini yükledikten sonra gerekli yardımcı methodları kullanıp, gerekli sınıfları miras verdikten sonra Xamarin.Forms’a merhaba diyorduk 🙂

MauiProgram

public static class MauiProgram
{
  public static MauiApp CreateMauiApp()
  {
    var builder = MauiApp.CreateBuilder();
    builder
      .UseMauiApp<App>()
      .ConfigureFonts(fonts =>
      {
        fonts.AddFont("OpenSans-Regular.ttf", "OpenSansRegular");
      });

    return builder.Build();
  }
}

Android MainApplication

public class MainApplication : MauiApplication
{
  public MainApplication(IntPtr handle, JniHandleOwnership ownership)
    : base(handle, ownership)
  {
  }

  protected override MauiApp CreateMauiApp() => MauiProgram.CreateMauiApp();
}

.NET 6 uygulamaları için Android 12 (API 31) varsayılan olarak kullanılmaya başlandı. Android 12 kullanımı için JDK 11 kurulumunun yapılması gerekiyor. Fakat bunlardan önce Visual Studio güncellemelerini de yapmak gerekiyor.

Android projeler varsayılan olarak MaterialTheme kullanıyor. Linkteki şekilde kullandığınızdan emin olun.

Kaynak : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/update-on-dotnet-maui/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply