.NET MAUI ListView İçerisinde Animasyon Kullanımı

Merhabalar,

Bildiğiniz gibi .NET MAUI 5 ile beraber animasyon kullanımları geldi. Bu yazımda animasyonları ListView databinding içerisinde örneklendireceğim. Klasik ListView kullanımı ile başlayalım.

	<StackLayout Orientation="Vertical" HorizontalOptions="FillAndExpand">
		<Button Text="Get Persons"
				Clicked="GetPersonsEvent"/>
		<ListView HasUnevenRows="True"
			   x:Name="lstPerson">
			<ListView.ItemTemplate>
				<DataTemplate>
					<ViewCell >
							<Label Text="{Binding Name}"
								  TextColor="Red"/>
					</ViewCell>
				</DataTemplate>
			</ListView.ItemTemplate>
		</ListView>
	</StackLayout>

Databind işlemine geçelim

	private IList<Person> _persons;
	public IList<Person> Persons
  {
    get
    {
			if (_persons == null)
				_persons = new ObservableCollection<Person>();
			return _persons;
    }
    set
    {
			_persons = value;
    }
  }
  private async void GetPersonsEvent(object sender, EventArgs e)
  {
    Persons.Clear();
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
      Persons.Add(new Person
      {
        Id = i,
        Name = $"RandomName-{i}"
      });
    }
  }
  public MainPage()
	{
		InitializeComponent();
    lstPerson.ItemsSource = Persons;
  }

Buton click olayı ile gerçekleşen data bind olayına animasyon ekleyelim. XAML içindeki ViewCell kısmını aşağıdaki gibi değiştirelim.

<ViewCell Appearing="ViewCell_Appearing">
						<Frame Opacity="0">
							<Label Text="{Binding Name}"
								  TextColor="Red"/>
						</Frame>
					</ViewCell>

ViewCell Appearing karşılığını .cs kısmına ekleyelim.

  private async void ViewCell_Appearing(object sender, EventArgs e)
  {
    await ((ViewCell)sender).View.FadeTo(1, 800, Easing.Linear);
  }

GetPersonsEvent kısmını aşağıdaki şekilde değiştirelim.

  private async void GetPersonsEvent(object sender, EventArgs e)
  {
    Persons.Clear();
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
      Persons.Add(new Person
      {
        Id = i,
        Name = $"RandomName-{i}"
      });
      await Task.Delay(500);
    }
  }

İlk olarak ViewCell Appearing event’ini ekliyoruz. Her eklenen row için Appearing event’i çalışacaktır.
await ((ViewCell)sender).View.FadeTo(1, 800, Easing.Linear);
Animasyonumuzun net anlaşılması için listemiz içerisine eklenen yeni objeler için ufak bir bekletme yapıyoruz.
await Task.Delay(500);

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply