Xamarin.Forms 4.7 ile Gelen Yenilikler

Grid kullanımında kolaylık getirildi ve artik ColumnDefinitions ve RowDefinitions direkt olarak Grid kontrolüne property olarak getirildi.

    <Grid ColumnDefinitions="1*, 2*, Auto, *, 300"
          RowDefinitions="1*, Auto, 25, 14, 20">
    </Grid>

Benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi Multi-Bindings oldu.

Kodlardan da anlayacağımız gibi bir view’a MultiBinding kullanarak StringFormat ile birden fazla property bind edebiliyoruz. Daha önce bunu IValueConverter kullanarak veya bind edeceğimiz classın propertysini özelleştirerek yapıyorduk. MultiBinding ile daha kolay bir kullanım sağlanmış oluyor.

Shapes & Paths özelliği ile de artık Image kontrolü üzerinde EllipseGeometry ile Radiusx, Radiusy ve Center propertylerini kullanarak kullandığımız image üzerinde istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz.

Path view ile de artık view tasarımları olarak CustomRenderer kullanmayı azaltabileceğimizi söyleyebilirim.

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/user-interface/shapes/path

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/user-interface/shapes/

Linklerdeki dökümanları inceleyerek tüm kullanımları ve özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Experimental olarak kullanabileceğimiz için App.cs içerisine Device.SetFlags(new string[] { “Shapes_Experimental” }); eklemeyi unutmayalim.

Light & Dark mode geliştirmesi ile de gelen “belirli saatlere göre uygulamalarımız temasını değiştirebilir miyiz?” sorusuna gönül rahatlığıyla evet! diyebiliriz. :ok rahat ve zahmetsiz bir şekilde Light & Dark mode theme özelliğini uygulamalarımıza ekleyebiliyoruz.

Xamarin 4.7 ile birlikte geliştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik güncellemeler geldiğini görebiliyoruz.

Tüm gelen yenilikler için ayrı ayrı geniş anlatımlı örnekler yapacağım. Detaylar ve dökümanlar için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

kaynak : https://devblogs.microsoft.com/xamarin/xamarin-forms-4-7/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply