Xamarin Başlangıç ve Kurulum Rehberi

Microsoft Xamarin Nedir?

 

Visual Studio Community 2015, Xamarin ve Visual Studio Android Emulator kurulumları video anlatımı : Xamarin Türkiye Youtube

Native ve CrossPlatform kavramlarını doğru bir yaklaşımla bir araya getiren ve C# diliyle mobil uygulama geliştirmenizi sağlayan tek platformdur.

Şimdiye kadar yazılımlarını C# dili ile geliştirmiş yazılımcılar için en kolay adapte olabilecekleri CrossPlatform Native mobil uygulama üretme aracıdır.

Geliştiricilere sunduğu Xamarin.Forms arabirimi ile hem kurallarına ve kullanım şekline aşina oldukları bir ortam sağlar hem de yazılan kodu ortaklaştırarak, uygulamanızın eş zamanlı olarak iOS, Android ve Windows platformları için hazır olmasını sağlar. Bu yönüyle hem kaynak maliyetlerini düşürür hem de üretim süresini kısaltır.

Microsoft Xamarin Platformu ile yeni tanışan kullanıcıların karşılaşacakları ilk yol ayrımı Traditional Xamarin mi yoksa Xamarin.Forms arabirimi mi sorusu olacaktır.

Traditional Xamarin kullanımı iOS ya da Android platformlarının doğal geliştirme ortamlarını kullanmış, AppDelegate, UIView ya da Activity, Intent gibi platformlara özel kavramlara hakim olan geliştiricilerin aynı yapıları C# ile kullanmalarını sağlar.

Xamarin.Forms arabirimi ise CrossPlatform render yaparak arayüz nesnelerinin deploy edildiği platforma (iOS, Android, WindowsPhone) özgü görünmesini sağlayan bir component setidir. Kullanmaya alışkın olduğumuz; ContentPage, View, Picker, Entry, Button gibi tanıdık kavramlarla yazılımcının geliştirme ortamına olan adaptasyonunu hızlandırır. Arayüz katmanını oluştururken Xaml ya da C# kullanmanıza olanak tanır.

İkinci yol ayrımı ise solution yapısını farklılaştıran Shared uygulama mı olacak yoksa PCL mi sorusu olacaktır. Her iki yaklaşımın da odağı aynı işi yapacak olan kod bloklarını her platform için ortaklaştırarak hem iOS, Android ve WindowsPhone için tekrar yazmamak hem de kodu tekleştirerek revizyon süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Xamarin Başlangıç ve Kurulum Rehberi 

Visual Studio Community 2015, Xamarin ve Visual Studio Android Emulator kurulumlarını izlemek için tıklayınız.

 

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply