shared project


Xamarin.Forms Shared Project Örneğimiz

Merhaba Arkadaşlar,

Visual Studio ortamında Xamarin.Forms Shared Project kullanarak tek bir katman içerisinde 3 ayrı platforma uygulama yapacağız.

New Project > Visual C# > Cross-Platform > Blank App (Xamarin.Forms.Shared) seçerek projemizi açıyoruz.

More