Redis Strings Komutlar

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Strings ifadeleri işleyeceğiz.

Daha önceki makalemizde belirttiğimiz gibi Redis yapısı gereği key, value şeklinde çalışmaktadır.

 

REDIS "STRINGS" KOMUTLAR

 

 • SET : Anahtar değerine veri eklememizi sağlamaktadır. (SET key "value")
 • GET : Anahtar üzerindeki veriye ulaşmamızı sağlamaktadır. (GET key)
 • DEL : Anahtar üzerindeki veriyi silmemizi sağlamaktadır. (DEL key)
 • EXISTS : Anahtar değerinin varlığını control etmemizi sağlamaktadır. (EXISTS key)
 • EXPIRE : Anahtar değerine kullanım süresi atamamızı sağlamaktadır. (Saniye olarak) (EXPIRE key min)
 • KEYS : Kayıtlı anahtarlara ulaşmamızı sağlamaktadır. (KEYS *)
 • RENAME : Kayıtlı anahtarın adını değiştirmemizi sağlamaktadır. (RENAME key newkey)
 • GETRANGE : Anahtar üzerindeki değerin belirli bir sayı aralığındaki verilere ulaşmamızı sağlamaktadır. (GETRANGE key startindex endindex)
 • STRLEN : Anahtar üzerindeki değerin karakter uzunluğunu sayısal olarak döner.
 • APPEND : Anahtar üzerindeki verinin sonuna, verinin bütünlüğünü bozmadan veri eklememizi sağlar. (APPEND key value)
 • MSET : Aynı anda birden fazla anahtar ve değer tanımlamamızı sağlamaktadır. (MSET key value key value key value)
 • MGET : Aynı anda birden fazla anahtar değerine ulaşmamızı sağlamaktadır. (MGET key key key)
 • MOVE : Seçilen anahtarı başka bir veritabanı index’ine atmamızı sağlamaktadır.

  • Önce veritabanı index seçimi yapılır. (select 1, select 0)
  • MOVE key db-index

 

Komutlara göz attıktan sonra uygulamaya geçelim..

İlk önce Redis server'ımızı ve daha sonra client'ımızı açalım. (İlk defa server açan arkadaşlar firewall tarafından izin isteğini vermeleri gerekmektedir.)

redis-server.exe & redis-cli.exe

Komutları yazarak yaptığımız küçük örnek resmi.

 

 

Redis makale serimiz için sonraki konumuz Hashes verip tipi.

Görüşmek üzere

 

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply