.NET MAUI RC3 ile Gelen Yenilikler

Merhabalar,

.NET MAUI RC3 ile navigation tarafında yenilikler görüyoruz. İlk seçeneğiniz Xamarin tarafında bir devrim olan Shell yapısı. Mobil ve Desktop uygulamalarınızda çok kolay ve rahat bir şekilde Shell yapısını kullanıp navigation mimarinizi kurabilirsiniz. Fakat bunun yanında FlyoutPage, TabbedPage ve NavigationPage yapısını direkt kullanabiliriz.

Fakat bence burada arada kalmaya gereke yok. Direkt Shell yapısı ile ilerlemenizi öneririm. Ben de projelerimde direkt Shell yapısını kullanıyorum.

Shell yapısını kavraman için şu seriyi okumanızı öneririm.

Genel bir örneği inceleyecek olursak;

Routing.RegisterRoute(nameof(SettingsPage), typeof(SettingsPage));

await Shell.Current.GoToAsync(nameof(SettingsPage));

await Shell.Current.GoToAsync($"{nameof(SettingsPage)}?setting=appearance");

[QueryProperty(nameof(SelectedSubSection), "setting")]
public partial class TipsPage : ContentPage
{
  public string SelectedSubSection { get;set;}
}
var person = new Person { Name="James" };
await Shell.Current.GoToAsync("DetailsPage", new Dictionary<string, object>
{
  { "person", person }
});

[QueryProperty(nameof(Person), "person")]
public partial class DetailsPage : ContentPage
{
  Person person;
  public Person Person
  {
    get => person;
    set => person = value;
  }
}

Bu tarz bir kullanımı çok önermiyorum. Genel olarak projelerinizde VM üzerinden giderek örnek gösterdiğim seriyi okumanız daha faydalı olacaktır. Genel olarak XAML arkasına direkt business yazmayı veya sayfa geçişlerinde bu şekilde bir değer göndermenin projemizin ilerleyen dönemlerinde bacağımıza dolacağı yüzünden daha genişletilebilir bir yapı işimize yarayacaktır 🙂

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply