.NET MAUI Preview 9 Yenilikleri

Merhabalar,

.NET 6 RC2 ve Visual Studio preview 5 ile beraber .NET MAUI Preview 9 duyuruldu. Bu güncelleme sonlara doğru geldiğimizi gösteriyor gibi 🙂 50’den fazla kontrol ve layout tarafında güncelleme oldu. Microsoft.Maui.Graphics altında native UI API’ları kullanarak borders, corner rendering ve shadow ekleyebiliyoruz. Teker teker incelemeye başlayalım.

Updated Controls

BoxView , IndicatorView, ImageButton ,WebView ve Label tarafındaki güncellemelerle başlayalım.

BoxView üzerinde corner radius gibi özelliklerini kullanarak ihtiyacınız olan yerlerde kullanabilirsiniz.

	<BoxView Color="Gray"
			 CornerRadius="10"
			 WidthRequest="160"
			 HeightRequest="160"
			 VerticalOptions="Center"
			 HorizontalOptions="Center" />

IndicatorView genelde CarouselView ile kullandığımız yardımcı bir kontrol diyebiliriz. Liste içerisindeki itemların sayısını ve indexini belirtir.

	<StackLayout Margin="10">
		<CarouselView ItemsSource="{Binding .}"
					 IndicatorView="indicatorView">
			<CarouselView.ItemTemplate>
				<DataTemplate>
					<StackLayout>
						<Label Text="{Binding Name}"
							  FontAttributes="Bold"
							  FontSize="Large"
							  HorizontalOptions="Center"
							  VerticalOptions="Center" />
					</StackLayout>
				</DataTemplate>
			</CarouselView.ItemTemplate>
		</CarouselView>
		<IndicatorView x:Name="indicatorView"
            IndicatorColor="LightGray"
            SelectedIndicatorColor="DarkGray"
            HorizontalOptions="Center" />
	</StackLayout>

Varsayılan olarak yukarıdaki gibi bir görsel elde edeceksiniz fakat bu görseli dilediğimiz gibi değiştirebiliriz.

		<IndicatorView x:Name="indicatorView"
            IndicatorColor="Red"
					  IndicatorsShape="Square"
					  HideSingle="True"
					  IndicatorSize="20"
					  MaximumVisible="10"
            SelectedIndicatorColor="Green"
            HorizontalOptions="Center" />

Yukarıdaki gibi bir görsele kavuşmak sadece 1-2 özellik eklemek/değiştirmek kadar kolay 🙂

Label tarafında HTML support geldi ve WebView için de platform native özellikler geldi. Özellikle WebView için gerçekten gerekliydi diyebiliriz.

Borders, Corners, Shadows

<StackLayout>
		<Image Source="dotnet_bot.png"
				SemanticProperties.Description="Cute dot net bot waving hi to you!"
				WidthRequest="250"
				HeightRequest="310"
				HorizontalOptions="Center">
			<Image.Shadow>
				<Shadow Brush="#000000"
						Offset="20,20"
						Radius="40"
						Opacity="0.8"/>
			</Image.Shadow>
		</Image>
	</StackLayout>

Gölgesiz

Gölgeli

	<StackLayout Margin="25">
	<Border Padding="16,8"
			Stroke="Red"
			Background="White"
			StrokeThickness="4"
			HorizontalOptions="Center">
				<Border.StrokeShape>
					<RoundRectangle CornerRadius="40,0,0,40"/>
				</Border.StrokeShape>
					<Label
						Text=".NET MAUI"
						FontSize="18"
						FontAttributes="Bold"
						TextColor="Black" />
	</Border>
	</StackLayout>

DevExpressSyncfusion, ve Telerik tarafında da .NET MAUI destekli kontrollere göz atmak isteyebilirsiniz. Xamarin.Forms ile uygulama geliştirirken de bu firmaların ürünlerinden bahsetmiştik ve örneklendirmiştik.

Kaynak : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-maui-preview-9/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply