.NET MAUI Preview 7 Yenilikleri

Merhabalar,

Preview 7 ile beraber yeni layout çeşitleri kullanılabilir hale getirildi. Bununla birlikte erişilebilirlik, semanticservice, font scaling ve effectler ile ilgili özellikler duyuruldu. TabIndex ve IsTabStop özellikleri kaldırıldı ve semanticservice altındaki bazı durumlara eklendi.

New Layouts

Şimdiye kadar kullanılan layoutlar Xamarin.Forms içerisindeki ve özelliklerindeki layoutlardı. Artık .NET MAUI ile beraber yeni LayoutManager yaklaşımıyla layoutlar yeniden düzenleniyor. Eski layout çeşitlerini Microsoft.Maui.Controls.Compatibility namespace’i altından kullanabileceğiz.

<ContentPage
  xmlns:cmp="clr-namespace:Microsoft.Maui.Controls.Compatibility;assembly=Microsoft.Maui.Controls">
  <cmp:AbsoluteLayout>
    ...
  </cmp:AbsoluteLayout>
</ContentPage>

Stacklayout kullanırkan horizontal ve vertical olarak nasıl bir düzen içerisinde olacağını söylüyorduk. Şimdi ise direkt olarak vertical veya horizontal olarak seçim yapabileceğiz. Xamarin.Forms tarafında Stacklayout performansının çok iyi olmadığını biliyorduk ve bu seçim ile render sürelerinde güzel iyileştirmeler olacak.

Semantic News

Yeni SemanticExtensions sınıfına SetSemanticFocus methodu eklenerek ekran üzerindeki bir kontrole focus eklememize olanak sağlandı.

<VerticalStackLayout>
  <Label
    Text="Explore SemanticExtensions below"
    TextColor="RoyalBlue"
    FontAttributes="Bold"
    FontSize="16"
    Margin="0,10"/>
  <Button
    Text="Click to set semantic focus to label below"
    FontSize="14"
    Clicked="SetSemanticFocusButton_Clicked"/>
  <Label
    x:Name="semanticFocusLabel"
    Text="Label receiving semantic focus"
    FontSize="14"/>
</VerticalStackLayout>
private void SetSemanticFocusButton_Clicked(object sender, System.EventArgs e)
{
 semanticFocusLabel.SetSemanticFocus();
}
void Announce_Clicked(object sender, EventArgs e)
{
 SemanticScreenReader.Announce("Make accessible apps with .NET MAUI");
}

Font Scaling

Kullanıcılar cihazlarında metin ölçeklendirme işlemine göre, geliştirmiş olduğunuz uygulamalardaki fontlar scale olabilecek.

Kapatmak için FontAutoScalingEnabled özelliğini false olarak set etmemiz yeterli olacak.

<VerticalStackLayout>  
  <Label 
    Text="Scaling disabled" 
    FontSize="18"
    FontAutoScalingEnabled="False"/>
  <Label 
    Text="Scaling enabled" 
    FontSize="18"/>
</VerticalStackLayout>

Kaynak : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-maui-preview-7/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply