.NET MAUI Preview 6 Yenilikleri

Merhabalar,

Workload Installation

Preview 4’te Android, iOS, macOS ve Mac Catalyst için temel SDK’lar duyurulmuştu, Preview 6 ile beraber maui, maui-mobile ve maui-desktop olarak ayrı workload yüklemeleri yapabilir durumdayız.

Kullanım için;

dotnet workload install [<WORKLOAD_ID>...] [options]
dotnet workload install maui

Gestures

Xamarin.Forms’dan da alışık olduğumuz Gestures işlemlerini MAUI tarafında da kullanabileceğiz. Tap, pinch, pan, swipe ve drag-and-drop gesture işlemlerini birçok kontrol üzerinde kullanabiliyoruz.

Xamarin.Forms üzerinde nasıl kullanıyorsak aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

<Grid>
  <Grid.GestureRecognizers>
    <TapGestureRecognizer NumberOfTapsRequired="2"
Tapped="OnTapGestureRecognizerTapped" />
  </Grid.GestureRecognizers>
</Grid>

Clipping

Artık bir resim üzerindeki kırpma işlemlerini Clipping özelliği ile kolayca yapabiliyoruz.

<Image Source="face.png">
  <Image.Clip>
    <EllipseGeometry RadiusX="80"
             RadiusY="80"
             Center="80,80" />
  </Image.Clip>
</Image>

Native Alerts

popupssimple input forms ve action sheets özelliklerini kullanarak native alert özelliklerini değişik formatlarda kullanabiliyoruz.

Kaynak : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-maui-preview-6/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply