.NET MAUI Native Lifecycle Events

Merhabalar,

.NET MAUI ile beraber ConfigureLifecycleEvents methodu hayatımıza girdi. Temel amacı platform spesifik işlemleri platformlar özelinde geliştirmektense tek code-base yapısını bozmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek.

appBuilder
      .UseMauiApp<App>()
      .ConfigureLifecycleEvents(lifecycle => {
        #if ANDROID
        lifecycle.AddAndroid(d => {
          d.OnBackPressed(activity => {
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Back button pressed!");
          });
        });
        #endif
      });

Ufak bir örnek incelediğimizde, eski Xamarin geliştiriciler Shared proje yapısının kulaklarını çınlattı bile 🙂

Örnekte yapılan aslında Android için fiziksel backbutton davranışını değiştirmek. (Örnekte sadece Diagnostic’e yazıyor)

builder.ConfigureLifecycleEvents(life =>
  {
#if __ANDROID__
    Platform.Init(MauiApplication.Current);

    life.AddAndroid(android => android
      .OnRequestPermissionsResult((activity, requestCode, permissions, grantResults) =>
      {
        Platform.OnRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
      })
      .OnNewIntent((activity, intent) =>
      {
        Platform.OnNewIntent(intent);
      })
      .OnResume((activity) =>
      {
        Platform.OnResume();
      }));
#elif __IOS__
    life.AddiOS(ios => ios
      .ContinueUserActivity((application, userActivity, completionHandler) =>
      {
        return Platform.ContinueUserActivity(application, userActivity, completionHandler);
      })
      .OpenUrl((application, url, options) =>
      {
        return Platform.OpenUrl(application, url, options);
      })
      .PerformActionForShortcutItem((application, shortcutItem, completionHandler) =>
      {
        Platform.PerformActionForShortcutItem(application, shortcutItem, completionHandler);
      }));
#elif WINDOWS
    life.AddWindows(windows => windows
      .OnLaunched((application, args) =>
      {
        Platform.OnLaunched(args);
      }));
#endif
  });

Android için; Permission handling, uygulama arka plandayken tekrar açtığımızda OnResume handling, iOS için; OpenUrl ve Activity handling, Windows için; OnLaunched handling gibi birçok özelliği yönetebiliyoruz.

#if #endif arasına debug attach edebiliyorsunuz.

https://github.com/dotnet/maui/blob/main/src/Controls/samples/Controls.Sample/Extensions/EssentialsExtensions.cs

Kaynak : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-multi-platform-app-ui-preview-3/

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply