.NET MAUI Fonts Yapısı ve Kullanımı

Merhabalar,

MAUI tarafında proje yapısının değişmesiyle bu tarz işlemlerin daha da kolaylaştığını görmüş olduk.

Font İşlemleri

MAUI proje yapısında kullanmak istediğimiz font dosyalarını Resources > Fonts klasörü altına atmamız yeterli olacaktır. Gerekli ayarlamaları ise MauiProgram.cs içerisinden yapacağız.

builder
				.UseMauiApp<App>()
				.ConfigureFonts(fonts =>
				{
					fonts.AddFont("OpenSans-Regular.ttf", "OpenSansRegular");
					fonts.AddFont("Pacifico.ttf", "Pacifico");
				});

Pacifico.tff dosyasını Fonts klasörü altına atıp, proje içerisinde kullanacağım ismini yukarıdaki şekilde veriyorum.

      <Style TargetType="Label" x:Key="PacificoLabel">
        <Setter Property="TextColor" Value="{DynamicResource PrimaryColor}" />
        <Setter Property="FontFamily" Value="Pacifico" />
      </Style>

App.xaml.cs içerisinde yukarıdaki kod bloğunu ekliyoruz. Burada PacificoLabel StaticResource kullanacak Label’ın yazı tipi Pacifico fontunu kullanacaktır.

      <Label 
        Text="Welcome to .NET Multi-platform App UI"
        Grid.Row="2"
        Style="{StaticResource Key=PacificoLabel}"
        SemanticProperties.HeadingLevel="Level1"
        SemanticProperties.Description="Welcome to dot net Multi platform App U I"
        FontSize="18"
        HorizontalOptions="Center" />

Uygulama içerisindeki Fonts klasörünü değiştirmek isterseniz; .csproj içerisinden MauiFont Include=”Resources\Fonts*” yerini değiştirmemiz gerekmektedir.

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply