.NET MAUI Community Toolkit (Preview)

Xamarin.Forms community toolkit olduğu gibi .NET MAUI için de artık var. Community desteği ile geliştirilecek olan bu toolkit tamament cross-platform ve native kontrollerin extensionları, UI/UX destekli yardımcılar, converters, effects ve behaviors temelinde olacak. Github altındaki Xamarin Community Toolkits reposundan sizler de inceleyebilir hatta katkıda bulabilirsiniz.

İleriki dönemlerde CommunityToolkit.MVVM gibi bir düşünceleri de var 🙂

Başlangıç

CommunityToolkit.Maui CommunityToolkit.Maui.Markup
NuGet Package https://www.nuget.org/packages/CommunityToolkit.Maui/ https://www.nuget.org/packages/CommunityToolkit.Maui.Markup/

Visual Stuido Package Manager içerisinden;

Install-Package CommunityToolkit.Maui ve Install-Package CommunityToolkit.Maui.Markup paketlerini yüklemeliyiz. Daha sonra gerekli namespace’leri eklememiz yeterli olacaktır.

using CommunityToolkit.Maui; using CommunityToolkit.Maui.Markup;

Xaml kullanımı;

xmlns="https://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
xmlns:behaviors="clr-namespace:CommunityToolkit.Maui.Behaviors;assembly=CommunityToolkit.Maui"
xmlns:converters="clr-namespace:CommunityToolkit.Maui.Converters;assembly=CommunityToolkit.Maui"
xmlns:effects="clr-namespace:CommunityToolkit.Maui.Effects;assembly=CommunityToolkit.Maui"
xmlns:views="clr-namespace:CommunityToolkit.Maui.Views;assembly=CommunityToolkit.Maui"

Takvim

DateMilestone
August 2021First NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui
August 2021First NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui.Markup
September 2021Second NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui
September 2021Second NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui.Markup
October 2021Third NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui
October 2021Third NuGet Pre-Release of CommunityToolkit.Maui.Markup
November 2021.NET MAUI GA
November 2021CommunityToolkit.Maui GA
November 2021Begin Accepting New Proposals + Feature Requests for CommunityToolit.Maui
November 2021CommunityToolkit.Maui.Markup GA
November 2021Begin Accepting New Proposals + Feature Requests for CommunityToolit.Maui.Markup

Yiğit

Xamarin Developer, Consultant & Architect. Community Leader and Director of Xamarin Türkiye

Post A Reply