Yiğit' Post

Redis Publish/Subscribe Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis'in en beğenilen özelliklerinden biri olan Publish/Subscribe kullanımını inceleyeceğiz.

Publish/Subscribe anlık haberleşmeyi sağlamaktadır.

REDIS "PUBLISH/SUBSCRIBE" KOMUTLARI

 • SUBSCRIBE : SUBSCRIBE key ile kanal’i dinlememiz sağlanıyor.
 • PUBLISH : PUBLISH key “message” ile kanal’a mesaj atmamız sağlanıyor.

 

More


Redis Sorted Sets Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Sorted Sets ifadeleri inceleyeceğiz.

Sorted Sets verilerimizi kümeli bir şekilde index değerleri ile beraber kullanamızı sağlamaktadır.

redis-sortedsets

REDIS "SORTED SETS" KOMUTLARI

 • ZADD : ZADD key index value
 • ZRANGE :

  More


Redis Sets Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Sets ifadeleri inceleyeceğiz.

Sets verilerimizi kümeli bir şekilde tutmamızı sağlamaktadır. Lists veri tipi gibi anahtar değerleri içerisinde listeli bir şekilde verileri tutmaktadır. Sets kümeler arası farklılıkları ve kümeler arası veri transferini çok rahat yapmaktadır.

 

REDIS "SETS" KOMUTLARI

 

 • SADD : Anahtar değerine listeli bir şekilde veri eklememizi sağlamaktadır. (SADD key value)
 • SMEMBERS : Küme içerisindeki verileri

  More


Redis Lists Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Lists ifadeleri inceleyeceğiz.

Lists verilerimizi listeli bir şekilde tutmamızı sağlamaktadır. Benim de en çok kullandığım Redis veri tiplerinden biridir. Bir key içerisinde birden çok value tutmamızı ve o verilere index numaralarına göre esnek ulaşabilmemizi sağlamaktadır.

 

REDIS "LISTS" KOMUTLAR

 

 • LPUSH : Anahtar değerine veri eklememizi sağlamaktadır. (LPUSH key value)
 • LRANGE : Liste içerisindeki verilere ulaşmamızı

  More


Redis Hashes Komutları

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Hashes ifadeleri inceleyeceğiz.

Hashes veri tipini kullanmadan önce kendimize neden bu veri tipi ile çalışmalıyız diye sormamız gerekmektedir. Eğer alacağımız cevap ben key, value değerlerimi gruplamak istiyorum ve grupladığım key, value değerlerime eşsiz bir hashkey üzerinden işlem yapmak istiyorum ise bu veri tipini kullanmalıyım demeliyiz.

Hashes veri tipi key, value değerlerinizi gruplar halinde

MoreXamarin.Forms Shared Project Örneğimiz

Merhaba Arkadaşlar,

Visual Studio ortamında Xamarin.Forms Shared Project kullanarak tek bir katman içerisinde 3 ayrı platforma uygulama yapacağız.

New Project > Visual C# > Cross-Platform > Blank App (Xamarin.Forms.Shared) seçerek projemizi açıyoruz.

MoreRedis Strings Komutlar

Merhaba Arkadaşlar,

 

Redis makale serimizin Komutlar bölümündeki Strings ifadeleri işleyeceğiz.

Daha önceki makalemizde belirttiğimiz gibi Redis yapısı gereği key, value şeklinde çalışmaktadır.

 

REDIS "STRINGS" KOMUTLAR

 

 • SET : Anahtar değerine veri eklememizi sağlamaktadır. (SET key "value")
 • GET : Anahtar üzerindeki veriye ulaşmamızı sağlamaktadır. (GET key)
 • DEL : Anahtar üzerindeki veriyi silmemizi sağlamaktadır. (DEL key)
 • EXISTS :

  More


Redis Nedir?

Merhaba Arkadaşlar,

Son zamanlarda yoğun olarak çalıştığım NOSQL sistemlerinden Redis'i inceleyeceğiz.

Fakat tüm Redis içeriklerini tek bir konu içerisinde verip Redis'in özelliklerinin gözden kaçmasını istemediğim için bütünlüğü bozmadan bölümler halinda yazacağım.

RedisMore